Challenge - RANKING

2020-03-11 18:40

 

 1. Do Michał  721-104-516   

 2. Białobrzeski Sławomir 509-510-359

 3. Bobowski Jacek 692-274-460

 4. Dudek Piotr  502-415-615

 5. Orłowski Norbert 501-516-822

 6. Mai Marcin 725-881-088     urlop         

 7. Welik Włodzimierz 604-508-881  

 8. Stefano 603-802-991   

 9. Orłowski Kacper 502-547-579

 10. Vu ( anglojęzyczny) 729-462-116  

 11. Olesiński Artur 509-078- 482 

 12. Lechański Piotr  602-595-552