Challenge - RANKING

2020-01-22 19:20

 

 1. Do Michał  721-104-516   

 2. Białobrzeski Sławomir 509-510-359

 3. Orłowski Norbert 501-516-822

 4. Bobowski Jacek 692-274-460

 5. Mai Marcin 725-881-088     urlop         

 6. Welik Włodzimierz 604-508-881  

 7. Dudek Piotr  502-415-615

 8. Stefano 603-802-991   

 9. Orłowski Kacper 502-547-579

 10. Vu ( anglojęzyczny) 729-462-116  

 11. Olesiński Artur 509-078- 482 

 12. Lechański Piotr  602-595-552